Redakcja

dr Grzegorz  KOSTRZEWA-ZORBAS – redaktor naczelny
dr Arnold  WARCHAŁ – zastępca redaktora naczelnego
dr Krzysztof  SZWARC – sekretarz redakcji


REDAKTOR NUMERÓW W 2017 ROKU:

dr Arnold WARCHAŁ


REDAKTORZY NUMERÓW W 2018 ROKU:

dr Arnold WARCHAŁ
dr hab. Tomasz KAMIŃSKI


RECENZENCI NUMERÓW W 2017 ROKU:

Prof. dr hab. Zbigniew CZACHÓR – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Grzegorz KUCHARCZYK – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Dr hab. inż. prof. WAT Janusz RYBIŃSKI – Wojskowa Akademia Techniczna
Dr hab. prof. WAT Krzysztof SOŁODUCHA – Wojskowa Akademia Techniczna


RECENZENCI NUMERÓW W 2018 ROKU:

prof. dr hab. Zbigniew CZACHÓR – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Grzegorz KUCHARCZYK – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
dr hab. inż. Janusz RYBIŃSKI, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
dr hab. Krzysztof SOŁODUCHA, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna


RADA REDAKCYJNA:

Prof. dr hab. inż. Piotr ZASKÓRSKI, WAT – przewodniczący Rady
Dr hab. Marek ADAMKIEWICZ, prof. WAT
Prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK,
Dr hab. Janusz KOSTECKI, prof. WAT
Dr hab. Adam KOŁODZIEJCZYK, prof. WAT
Dr hab. inż. Włodzimierz MISZALSKI, prof. WAT
Dr hab. Gabriel NOWACKI, prof. WAT
Dr hab. Tadeusz SZCZUREK, prof. WAT
Dr hab. Janusz ŚWINIARSKI, prof. WAT
Dr hab. Jerzy ZALEWSKI, prof. WAT


RADA REDAKCYJNA W ZAKRESIE KRYPTOLOGII I CYBERBEZPIECZEŃSTWA:

Mgr inż. Piotr  DURBAJŁO – Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa – (Sekretarz Rady) Zastępca Redaktora Naczelnego w zakresie Kryptologii i Cyberbezpieczeństwa
Płk Piotr  MARKOWSKI – Narodowe Centrum Kryptologii, MON Warszawa
Mjr mgr inż. Krzysztof  MAŃK – Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Dr inż. Piotr  BORA – Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Płk Andrzej  MROCZKOWSKI – Narodowe Centrum Kryptologii, MON, Warszawa
Dr inż. Maciej  KIEDROWICZ – Wydział Cybernetyki,Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa


KONTAKT Z REDAKCJĄ:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:arnold.warchal@wat.edu.pl
lub do Sekretarza Redakcji:   krzysztof.szwarc@wat.edu.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Cybernetyki
Instytut Organizacji i Zarządzania
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49