Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

sbn@wat.edu.pl

lub do Sekretarza Redakcji:                                             

krzysztof.szwarc@wat.edu.pl


Adres do korespondencji:

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Cybernetyki
Instytut Organizacji i Zarządzania
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49